БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИЯТА „МАКЛЕР-КОМЕРС“ ВЕЧЕ ПРОИЗВЕЖДА ГАЗ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ – видео

Бъдещето е вече тук! Днес произвеждаме 120 м3 био-газ на час.

Бъдещето е вече тук. Да можеш да произвеждаш енергия от отпадъци, като същевременно ги обезвреждаш е отколешна мечта на човека.

Фирма Барбизон от 7 години разработва и внедрява, със своите партньори, технологии за пречистване на отпадни води. Тези технологии позволяват и получаване на енергия от отпадъците на конкретното производство.

Тези процеси позволяват постигането на индивидуалните емисионни норми за изхвърляне в околната среда, но същевременно правят клиента енергийно независим, благодарение на собствения си отпадък. Така, чрез инвестирането в пречиствателно съоръжение, е възможно и постигане на рентабилност, която надхвърля обикновените пречиствателни инсталации.

Получената енергия може да се използва, както за покриване на енергийните нужди на собственото производство, така и за смесено производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация), която електрическа енергия може да бъде продадена в енергийната мрежа на страната.

Изкупуването на тази енергия е по преференциални цени и гарантирана от закона за ВЕИ.

Ние сме изключителен представител за България на фирма:

savoie

Пускане на нов обект
още …