2015г. Проектиране на Пречиствателна станция за отпадни води от мандра (ПСОВ) с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз чрез ко-генерация 180м3/24ч.

Проектът представлява ПСОВ за отпадни води и цвик/суроватка от мандра с общ обем 180 м3/24ч.
Той е иновация от трето поколение на Френската  фирма Valbio и Barbizon , която позволява много компактно и икономично изплълнение на реакторите и всички съоръжения. 
Най-съвременния сепаратор Methacore©  позволява изключително ефективно сепариране на отделената газ и позволява много гъвкава работа на реактора.
Това поколение реактори е използвано във Франция за първи път 2015г., където работи на инсталация третираща 500м3/24ч. цвик и отпадни води.
Отеделеният биогаз ще се използва в ко-генерация с 300kW мощност, като топлинната е ел. енергия ще се използват изцяло в предприятието за покриване на енергийните му нужди.
Пречистената вода ще се зауства в оконта седа.

На проекта е издадено строително разрешително. Предстои реализация.