Млекопреработвателите от Френския град Албертвил (Albertville) – Savoielactée правят револция в прерабоката на отпадния продукт от производството на сирене – суроватката.

В специална новоизградена фабрика за третиране на този отпаден продукт нищо не се изхвърля. От докараната от мандрите в околността суроватка се произвежда 500т. Протеин напрах, 40т. Извара, 305т. Масло и 3 милиона киловатчаса електроенергия и 3,5 милиона киловат часа топлинна енергия годишно.

Всичко това се произвежда благодарение на 52-та милиона литра суроватка годишно, които постъпват във фабриката.

Благодарение на технологията на Valbio от фабриката не излиза никакъв отпадък-пречистената вода се използва за технологични нужди, а произведената енергия прави фабриката 100% енергийно независима.

Откриването на тази единствена по рода си фабрика в Европа се състоя на 08.10.15 като бяха показани 100% функциониращи и проивеждащи мощности.